Privacy

Outfit BVBA: Elektronisch Privacybeleid
Deze rubriek legt het beleid van Outfit BVBA uit met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.outfitfactory.be.


Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Outfit BVBA, vertegenwoordigd door:

De heer Claes, Mechelsesteenweg 198, 2500 Lier

Ondernemingsnummer: BE0459932329

Persoonsgegevens
Outfit BVBA houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website.

Distributie aan derden
Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.

Cookies
De website van Outfit BVBA werkt met cookies.

E-mail
De website van Outfit BVBA werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die Outfit BVBA ontvangt indien u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt - na aanvraag bij Outfit BVBA - het recht op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet.

Statistieken
Voor de website van Outfit BVBA worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. De volgende gegevens worden hiervoor opgenomen:

- Het domein (bv. .BE, .COM, .NET, ...).
- De host.
- Datum, tijd en duur van het bezoek.
- Welke pagina's geopend worden tijdens het bezoek.
- Welk besturingssysteem (bv. Windows XP, Linux, ...) en welke internetbrowser (bv. Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, ...) u gebruikt.
- Hoe u op de website terecht gekomen bent (bv. via een zoekmotor, via het rechtstreeks intypen van het adres, ...).
- Welke foutmeldingen u (al dan niet) krijgt.

Vragen
Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van Outfit BVBA kunt u zich richten tot:

onze SENK dienst (Suggesties EN Klachten)
senk@outfitfactory.be

Outfit BVBA: Privacyverklaring m.b.t. gegevensverwerking:

Outfit BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op senk@outfitfactory.be.

Verwerkingsdoeleinden:

Outfit BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer
(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b), (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [info@outfitfactory.be];

Direct marketing:

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht:

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Bing Tracking